Parallel Uitzendbureau B.V. leidt vakmensen op
Parallelbouw B.V. Erkend Leerbedrijf
oktober 16, 2018
Verhuizing !
juli 18, 2019

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring Parallel Uitzendbureau  B.V.

Mede door middel van deze beleidsverklaring willen wij kenbaar maken dat het beleid van onze onderneming gericht is op:

  • Het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen met onze opdrachtgevers en zodanig dat onze opdrachtgevers tevreden zijn en blijven;
  • Het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten, vaste medewerkers en derden, evenals de zorg voor het milieu;
  • Zorgzame plaatsing van uitzendkrachten waarbij er duidelijke afspraken gemaakt worden met de inlener om de veiligheidsregels te respecteren;
  • Het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van onveilige situaties en / of onveilige handelingen, waardoor persoonlijk letsel en / of materiële schade zou kunnen optreden;
  • Het voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de criteria van de veiligheid checklist uitzendbureaus (VCU) met als doel werkzaamheden in overeenstemming met de geldende voorschriften en wettelijke regels uit te voeren en op te leveren;
  • Het streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Dit beleid is nader uitgewerkt in doelstellingen en procedures en heeft betrekking op alle activiteiten van de organisatie, voor zowel de uitzendkrachten als de vaste medewerkers en derden. Bij beslissingen wordt getoetst of aan bovengenoemde uitgangspunten wordt voldaan. Het beleid is gebaseerd op de overtuiging dat een geïntegreerde aanpak van Arbo en veiligheid essentieel is voor een succesvolle bedrijfsvoering. Door het behouden van het VCU certificaat willen we dit beleid naar buiten toe kenbaar maken. Alle medewerkers dienen dit beleid te ondersteunen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid bij veiligheids- en gezondheidszaken.

Joure,

M.A. Schnoing-Walravens

 

Directeur Parallel Uitzendbureau B.V.